Vòng Trầm Hương Thịnh Vượng – Hạt Trụ (16mm – 09 hạt)

750.000

Vòng Trầm Hương Thịnh Vượng – Hạt Trụ được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu