Vòng Trầm Hương Thịnh Vượng (06mm – 18 hạt)

650.000

Vòng Trầm Hương Thịnh Vượng được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu