Vòng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (13mm – 09 hạt)

899.000

Vòng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu