Vòng Trầm Hương Phát Tài (16mm – 14 hạt)

1.650.000

Vòng Trầm Hương Phát Tài được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu