Vòng Trầm Hương Phát Lộc (15mm – 10 hạt)

895.000

Vòng Trầm Hương Phát Lộc được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu