Vòng Trầm Hương Đại Lợi (14mm – 14 hạt)

675.000

Vòng Trầm Hương Đại Lợi được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu