Vòng Trầm Hương Đại Cát (12mm – 14 hạt)

775.000

Vòng Trầm Hương Đại Cát được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu