Tượng Trầm Hương Bồ Tát Phát Tài Treo Ô tô – Xe Hơi

775.000

Tượng Trầm Hương Bồ Tát Phát Tài Treo Ô tô – Xe Hơi được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu