Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Thánh Giá Phát Tài

645.000

Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Thánh Giá Phát Tài được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu