Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Phật Tổ Phát Tài

745.000

Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Phật Tổ Phát Tài được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu