Chuỗi Hạt Trầm Hương Thịnh Vượng (07mm – 216 hạt)

765.000

Chuỗi Hạt Trầm Hương Thịnh Vượng được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu

Browse wishlist