Chuỗi Hạt Trầm Hương Thịnh Vượng (04mm – 216 hạt)

765.000

Chuỗi Hạt Trầm Hương Thịnh Vượng được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu