Chuỗi Hạt Trầm Hương Phát Tài (06mm – 108 hạt)

465.000

Chuỗi Hạt Trầm Hương Phát Tài được Trầm Hương Nam Khánh chế tác vô cùng tinh tế và cầu kỳ với chất lượng trầm hương hàng đầu